Prokas FaST

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka:

PROKAS S.C. Wioletta i Dariusz Połascy
ul. Targowa 33A lok.19, 03-728 Warszawa
NIP: 1132399962
REGON: 015341264

2.Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

3.W trakcie naszej współpacy dotyczącej realizacji dostaw towarów i wykonania usług możemy poprosić o następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres dostawy lub wykonania usługi (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)
– e-mail
– numer telefonu

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
-firmom transportowym i kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów i usług,
-firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
-firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,
-firmom świadczącym obsługę prawną,
-firmom świadczącym usługi marketingowe.

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

6. W związku z przetwarzaniem przez PROKAS S.C. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy, lub za pomocą skrzynki mailowej prokas@prokas.com.pl

Прокрутити вгору