Prokas FaST

USŁUGI

Wdrożenia sprzętu i oprogramowania.
Bieżąca opieka serwisowa.
Pomoc lokalna, zdalna i telefoniczna.
Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych usług zdalnych i stacjonarnych.

  1. Konsultacje dotyczące wyboru sprzętu, oprogramowania najlepiej dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy handlowej lub usługowej.
  2. Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie obowiązku fiskalizacji zgodnej z obowiązującym prawem MF.
  3. Instalacje kas fiskalnych i drukarek fiskalnych i innych urządzeń.
  4. Wdrożenia systemów sprzedaży i oprogramowania.
  5. Kompleksowe szkolenia personelu i kierownictwa z obsługi sprzętu i oprogramowania.
  6. Opieka serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna dla systemów sprzedaży i oprogramowania, kas fiskalnych, drukarek fiskalnych oraz innych oferowanych przez nas produktów.
Scroll to Top